ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας αποτελείται από άτομα όλων των ηλικιών που έχουν την ανάγκη προληπτικής ή και θεραπευτικής αγωγής. Αυτοί που χρήζουν κυρίως θεραπευτικής αγωγής μπορούμε περαιτέρω να τους διαχωρίσουμε σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και άτομα που βρίσκονται σε μια προσωρινή κινητική δυσπραγία.

Γεωγραφικά η εταιρεία απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Ωστόσο  η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για άτομα που είναι από μακρινές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Με την δημιουργία του μετρό πολύ πιθανόν να εξαλειφθεί το εν λόγω πρόβλημα.

Επιπλέον το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με όλα σχεδόν τα ταμεία.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες της εταιρείας παρατηρώντας την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της, τα τελευταία 4 χρόνια, συναντά σταθερούς ρυθμούς εξέλιξης με ανοδικές τάσεις.

Η κα  Τσιάπου στα 17 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας της έχει καταφέρει να αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τους πελάτες της και να διατηρήσει ένα σταθερό πελατολόγιο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα εργαστήρια φυσικοθεραπείας στην περιοχή η εταιρεία έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της τοπικής αγοράς

Προς το παρόν η κυρία Τσιάπου δεν έχει κάποια πολιτική διαφήμισης για την προσέλευση πελατών. ΄Οταν ένας πελάτης επικοινωνήσει μαζί της του προτείνει να επισκεφθεί το εργαστήριο έστω μια φορά για να δοκιμάσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται διότι το πώς εκλαμβάνεται τη θεραπεία που του παρέχεται είναι θέμα καθαρά προσωπικό. Συνήθως, ο πελάτης είναι ευχαριστημένος και μένει για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ο κλάδος της φυσικοθεραπείας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών που προσφέρουν φαινομενικά τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες.

Στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργαστήριο φυσικοθεραπείας της κυρίας Τσιάπου θεωρείται όπως έχουμε ήδη αναφέρει κέντρο τέτοιων εργαστηρίων. Το γεγονός αυτό βοηθάει στην προσέλκυση πελατών-ασθενών διότι είναι το πρώτο μέρος που θα ψάξουν για να βρούνε φυσικοθεραπευτή. Ωστόσο από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολλοί ανταγωνιστές και συγκεκριμένα σε ακτίνα χιλίων περίπου μέτρων βρίσκονται άλλα δέκα εργαστήρια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας υπάρχουν και άτομα που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά χωρίς τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Ακόμη και αν διαθέτουν τα απαραίτητα πτυχία δεν ακολουθούν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Συνήθως έρχονται ως μετανάστες στη χώρα μας και θέλοντας να διεισδύσουν στην αγορά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολύ χαμηλές τιμές,τιμές που είναι κάτω του κόστους, ή πτυχιούχοι ιδιωτικών σχολών χωρίς νόμιμη έναρξη του επαγγέλματός τους.

Νόμιμα εργαστήρια όπως της κυρίας Τσιάπου μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τα παρακάτω :

  • Η σύμανση που γράφει Νόμιμο Φυσικοθεραπευτήριο και χορηγείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
  • Το αναρτημένο δίπλωμα
  • Την ποιότητα και το είδος των υπηρεσιών της καθώς και τον εξοπλισμό που διαθέτει

Φυσικοθεραπευτηριο